Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chương trình trọng tâm Xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh, giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 1128/BC-UBND
Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày hiệu lực 27/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chương trình trọng tâm Xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh, giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1128 Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chương trình trọng tâm Xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh, giai đoạn 2022-2025.pdf
Cơ quan ban hành