Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 10 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 931/BC-UBND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 10 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 931 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 10 năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành