Thông báo Kết luận của đồng chí Nông Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 89/TB-VP
Ngày ban hành 12/07/2022
Ngày hiệu lực 12/07/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Nông Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Hoàng Văn Đông
Tài liệu đính kèm 89 Thông báo Kết luận của đồng chí Nông Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành