Phát động thi đua phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành gắn với chuyển đổi số huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 549/PĐTĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu nội dung Phát động thi đua phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành gắn với chuyển đổi số huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Phát động[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 549 Phát động thi đua phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành gắn với chuyển đổi số huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021-2025.pdf
Cơ quan ban hành