Về việc báo cáo công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020
Số ký hiệu văn bản 404/UBND-KT&HT
Ngày ban hành 21/05/2020
Ngày hiệu lực 21/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020
Hình thức văn bản Công văn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt La Văn Hồng
Tài liệu đính kèm 404 Về việc báo cáo công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.pdf
Cơ quan ban hành