Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải phòng chống dịch bệnh
Số ký hiệu văn bản 403/UBND-TNMT
Ngày ban hành 21/05/2020
Ngày hiệu lực 21/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải phòng chống dịch bệnh
Hình thức văn bản Công văn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt La Văn Hồng
Tài liệu đính kèm 403 Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải phòng chống dịch bệnh.pdf
Cơ quan ban hành