Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Trường Huy- Chủ tịch ubnd huyện tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch bệnh covid 19
Số ký hiệu văn bản 16/TB-VP
Ngày ban hành 17/04/2020
Ngày hiệu lực 17/04/2020
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Trường Huy- Chủ tịch ubnd huyện tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch bệnh covid 19
Hình thức văn bản Thông báo[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Lục Minh Tuấn
Tài liệu đính kèm 16 Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Trường Huy- Chủ tịch ubnd huyện tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch bệnh covid 19.PDF
Cơ quan ban hành