Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 02/CTr-UBND
Ngày ban hành 07/01/2020
Ngày hiệu lực 07/01/2020
Trích yếu nội dung Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2020
Hình thức văn bản Chương trình[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Nguyễn Thành Hải
Tài liệu đính kèm 02 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2020.pdf
Cơ quan ban hành