Chỉ thị về công tác Quốc phòng địa phương năm 2018
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND
Ngày ban hành 12/03/2018
Ngày hiệu lực 12/03/2018
Trích yếu nội dung Chỉ thị về công tác Quốc phòng địa phương năm 2018
Hình thức văn bản Chỉ thị[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 01_ Chỉ thị về công tác Quốc phòng địa phương 2018.PDF

Cơ quan ban hành