Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND
Ngày ban hành 12/01/2016
Ngày hiệu lực 12/01/2016
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Chỉ thị[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Mông Văn Lục
Tài liệu đính kèm
01 CT-UBND Ch? th? V? vi?c d?y m?nh c?i cách hành chính nhà nu?c giai do?n 2016-2020 trên d?a bàn huy?n Trùng Khánh_1.PDF
Cơ quan ban hành