Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-xac-nhan-ket-qua-mien-nhiem-uy-vien-ubnd-huyen-tra-linh-khoa-xix-nhiem-ky-2016-2021...pdf
Cơ quan ban hành