Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2019 của HĐND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021
Số ký hiệu văn bản 15/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2019 của HĐND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-ky-nam-2019-cua-hdnd-huyen-tra-linh-khoa-xix-nhiem-ky-2016-2021.pdf
Cơ quan ban hành