Nghị Quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 05/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2018
Ngày hiệu lực 20/12/2018
Trích yếu nội dung Nghị Quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-ve-viec-cho-thoi-lam-nhiem-vu-dai-bieu-hdnd-huyen-khoa-xix-nhiem-ky-2016-2021.pdf
Cơ quan ban hành