Nghị Quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2019 của HĐND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 09/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2018
Ngày hiệu lực 20/12/2018
Trích yếu nội dung Nghị Quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2019 của HĐND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-ve-viec-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-ky-nam-2019-cua-hdnd-huyen-tra-linh-khoa-xix-nhiem-ky-2016-2021.pdf
Cơ quan ban hành