Thông báo kết luận của Chủ tịch Nông Văn Bộ tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ tháng 10 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 158/TB-VP
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày hiệu lực 13/11/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch Nông Văn Bộ tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ tháng 10 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 158.-13.11-thong-bao-ket-luan-cua-chu-tich-nong-van-bo-tai-cuoc-hop-giao-ban-ubnd-huyen-thuong-ky-thang-10-.pdf
Cơ quan ban hành