Báo cáo kết quả kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, Lễ hội thác Bản Giốc năm 2023
Số ký hiệu văn bản 888/BC-BCĐ
Ngày ban hành 27/10/2023
Ngày hiệu lực 27/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, Lễ hội thác Bản Giốc năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 888.-27.10-bao-cao-ket-qua-kiem-tra-dip-tet-trung-thu-va-le-hoi-thac-ban-gioc-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành