Thông báo Dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2024
Số ký hiệu văn bản 190/TB-HĐNVQS
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 190.-thong-bao-du-kien-tuyen-quan-nam-2024.pdf
Cơ quan ban hành