Về việc Chấn chỉnh và yêu cầu thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, huyện
Số ký hiệu văn bản 1003/UBND-TCKH
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày hiệu lực 06/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc Chấn chỉnh và yêu cầu thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1003-ve-viec-chan-chinh-va-yeu-cau-thuc-hien-nghiem-tuc-cac-noi-dung-chi-dao-cua-lanh-dao-tinh-huyen.pdf
Cơ quan ban hành