Về việc đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Số ký hiệu văn bản 944/UBND-Vp
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 944-ve-viec-day-manh-tiep-nhan-tra-ket-qua-giai-quyet-tthc-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich.pdf
Cơ quan ban hành