Về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 923/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 923-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-21.ct-ttg-ngay-25.11.2022-cua-thu-tuong-chinh-phu-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành