Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 105/BC-UBND
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 105-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-cua-huyen-trung-khanh-tinh-cao-bang.pdf
Cơ quan ban hành