Quyết định giao kế hoạch ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ( vốn sự nghiệp)
Số ký hiệu văn bản 1121/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định giao kế hoạch ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ( vốn sự nghiệp)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1121-quyet-dinh-giao-ke-hoach-ngan-sach-trung-uong-nam-2023-thuc-hien-cac-chuong-trinh-mtqg-giam-ngheo-ben-vung-von-su-nghiep-.pdf
Cơ quan ban hành