Về việc Tham mưu rà soát, tổng hợp, báo cáo kiến nghị, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc
Số ký hiệu văn bản 841/UBND-TCKH
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc Tham mưu rà soát, tổng hợp, báo cáo kiến nghị, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 841-ve-viec-tham-muu-ra-soat-tong-hop-bao-cao-kien-nghi-de-xuat-giai-quyet-kho-khan-vuong-mac.pdf
cv-1061.pdf
Cơ quan ban hành