Về việc triển khai Điều lệ Giải bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 756/UBND-VHTT
Ngày ban hành 09/05/2023
Ngày hiệu lực 09/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Điều lệ Giải bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 756-ve-viec-trien-khai-dieu-le-giai-bong-chuyen-hoi-trung-cao-tuoi-tinh-cao-bang-nam-2023.pdf
dieu-le-giai-bong-chuyen-hoi-trung-cao-tuoi-nam-2023-nct-da-gop-y-xong-.signed.pdf
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-thi-dau-the-thao-cap-huyen-va-tham-gia-giai-cap-tinh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành