Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, trung tâm văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 127/KH-UBND
Ngày ban hành 19/04/2023
Ngày hiệu lực 19/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, trung tâm văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 127-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-day-manh-cac-hoat-dong-phuc-vu-hoc-tap-suot-doi-trong-thu-vien-trung-tam-van-hoa-den-nam-2030-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành