Về việc Tuyên truyền việc tra cứu thông tin tên miền website thông qua tổng đài 156
Số ký hiệu văn bản 479/UBND-VHTT
Ngày ban hành 29/03/2023
Ngày hiệu lực 29/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc Tuyên truyền việc tra cứu thông tin tên miền website thông qua tổng đài 156
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 479-ve-viec-tuyen-truyen-viec-tra-cuu-thong-tin-ten-mien-website-thong-qua-tong-dai-156.pdf
Cơ quan ban hành