Về việc Triển khai Điều lệ Giải cầu lông tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 441/UBND-VHTT
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc Triển khai Điều lệ Giải cầu lông tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 441-ve-viec-trien-khai-dieu-le-giai-cau-long-tinh-cao-bang-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành