Về việc thông báo khám sàng lọc khuyết tật miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi, trẻ em có nhu cầu khám và phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt năm 2023
Số ký hiệu văn bản 393/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc thông báo khám sàng lọc khuyết tật miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi, trẻ em có nhu cầu khám và phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 393-ve-viec-thong-bao-kham-sang-loc-khuyet-tat-mien-phi-cho-tre-em-duoi-16-tuoi-tre-em-co-nhu-cau-kham-va-phau-thuat-di-tat-vung-ham-mat-nam-2023.pdf
mau-so-01-mau-so-02-kem-theo-thong-bao-kham-sang-loc-te-duoi-6-tuoi-di-tat-vung-ham-mat-.xlsx
Cơ quan ban hành