Kế hoạch kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, chỉ thị 12 và văn hóa công vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 338/KH-UBND
Ngày ban hành 31/12/2022
Ngày hiệu lực 31/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, chỉ thị 12 và văn hóa công vụ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 338-ke-hoach-kiem-tra-thuc-hien-cac-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh-chi-thi-12-va-van-hoa-cong-vu-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành