Về việc tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
Số ký hiệu văn bản 327/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày hiệu lực 09/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 327-ve-viec-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-nghe-giai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-bi-thu-hoi-dat.pdf
Cơ quan ban hành