Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 65/KH-UBND
Ngày ban hành 06/03/2023
Ngày hiệu lực 06/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 65-ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-huyen-trung-khanh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành