Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 59/KH-UBND
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 02/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 59-ke-hoach-thuc-hien-nhiem-vu-quan-ly-nha-nuoc-ve-thanh-nien-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành