Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Số ký hiệu văn bản 60/KH-UBND
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 02/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 60-ke-hoach-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành