Kế hoạch thực hiện hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 57/KH-UBND
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 57-ke-hoach-thuc-hien-ho-tro-thoat-khoi-tinh-trang-ngheo-dac-biet-kho-khan-nam-2023-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh.pdf
phu-luc-so-01-phu-luc-so-02-.xls
phu-luc-so-03-.xlsx
Cơ quan ban hành