Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; tăng cương thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 276/UBND-NV
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; tăng cương thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 276-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tang-cuong-thuc-hien-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-va-van-hoa-cong-vu-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành