Về việc thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính qua Hệ thống Một cửa điện tử VNPT-iGate
Số ký hiệu văn bản 239/UBND-VP
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 22/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính qua Hệ thống Một cửa điện tử VNPT-iGate
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 239-ve-viec-thuc-hien-tiep-nhan-thu-tuc-hanh-chinh-qua-he-thong-mot-cua-dien-tu-vnpt-igate.pdf
Cơ quan ban hành