Phát động thi đua Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 131/UBND-PĐTĐ
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 03/02/2023
Trích yếu nội dung Phát động thi đua Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2023
Hình thức văn bản Phát động[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 131-phat-dong-thi-dua-hoan-thanh-thang-loi-cac-muc-tieu-kinh-te-xa-hoi-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành