Thông báo kết quả bình xét danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2022
Số ký hiệu văn bản 375/TB-UBND
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày hiệu lực 12/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả bình xét danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 375 Thông báo kết quả bình xét danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành