Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 933/CTr-UBND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 933-chuong-trinh-nhiem-vu-cong-tac-thang-11-nam-2022.pdf
Cơ quan ban hành