Thông báo lịch tiếp công dân của thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 trong 4 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 81/TB-HĐND
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo lịch tiếp công dân của thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 trong 4 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Lịch tiếp dân
Lĩnh vực Lịch tiếp dân
Người ký duyệt Hoàng Văn Khiêm
Tài liệu đính kèm thong-bao-lich-tiep-cong-dan-cua-thuong-truc-hdnd-dai-bieu-hdnd-huyen-trung-khanh-khoa-xx-nhiem-ky-2021-2026-trong-4-thang-cuoi-nam-2021.pdf
Cơ quan ban hành