Quyết định điều chỉnh đơn vị giao làm chủ đầu tư thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1094/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2020
Ngày hiệu lực 20/05/2020
Trích yếu nội dung Quyết định điều chỉnh đơn vị giao làm chủ đầu tư thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 1094-quyet-dinh-dieu-chinh-don-vi-giao-lam-chu-dau-tu-thuc-hien-ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-2020.pdf
Cơ quan ban hành