Quyết định về việc kiện toàn hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND huyện
Số ký hiệu văn bản 921/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2020
Ngày hiệu lực 20/04/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND huyện
Hình thức văn bản Quyết định[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 921-quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-hoi-dong-tu-van-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-cua-chu-tich-ubnd-huyen.pdf
Cơ quan ban hành