Quyết định Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các PCT và Uỷ viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 919/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2020
Ngày hiệu lực 20/04/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các PCT và Uỷ viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Quyết định[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 919-quyet-dinh-phan-cong-nhiem-vu-chu-tich-cac-pct-va-uy-vien-ubnd-huyen-khoa-xix-nhiem-ky-2016-2021.pdf
Cơ quan ban hành