Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Trà lĩnh để sáp nhập vào các cơ quan chuyên môn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 24/TTr-UBND
Ngày ban hành 24/03/2020
Ngày hiệu lực 24/03/2020
Trích yếu nội dung Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Trà lĩnh để sáp nhập vào các cơ quan chuyên môn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Tờ trình[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt La Văn Hồng
Tài liệu đính kèm 24-to-trinh-ve-viec-ban-hanh-nghi-quyet-giai-the-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-huyen-tra-linh-de-sap-nhap-vao-cac-co-quan-chuyen-mon-huyen-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành