Về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019 và đăng tải thông tin dự án, số liệu giám sát, đánh giá đầu tư lên Hệ thống công nghệ thông tin
Số ký hiệu văn bản 75/UBND-TCKH
Ngày ban hành 07/02/2020
Ngày hiệu lực 07/02/2020
Trích yếu nội dung Về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019 và đăng tải thông tin dự án, số liệu giám sát, đánh giá đầu tư lên Hệ thống công nghệ thông tin
Hình thức văn bản Chương trình[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Nguyễn Thành Hải
Tài liệu đính kèm 75-ve-viec-lap-va-gui-bao-cao-giam-sat-danh-gia-tong-the-dau-tu-nam-2019-va-dang-tai-thong-tin-du-an-so-lieu-giam-sat-danh-gia-dau-tu-len-he-thong-cong-nghe-thong-tin.pdf
Cơ quan ban hành