Hướng dẫn khen thưởng tại Đại hội đạibiểu các DTTS huyện Trùng Khánh năm 2019
Số ký hiệu văn bản 287/BCDĐHCDTTS
Ngày ban hành 17/05/2019
Ngày hiệu lực 17/05/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn khen thưởng tại Đại hội đạibiểu các DTTS huyện Trùng Khánh năm 2019
Hình thức văn bản Hướng dẫn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 287-vv-huong-dan-khen-thuong-tai-dai-hoi-daibieu-cac-dtts-huyen-trung-khanh-nam-2019.pdf
bieu-phan-bo-tap-the-ca-nhan-khen-thuong-tai-ddaaij-hoi-dai-bieu-cac-dtts-lan-3.xls
Cơ quan ban hành