Thể lệ cuộc thi sáng tạo, tìm kiếm sản phẩm du lịch huyện Trùng Khánh năm 2017
Số ký hiệu văn bản 227/TL-BTC
Ngày ban hành 14/04/2017
Ngày hiệu lực 14/04/2017
Trích yếu nội dung Thể lệ cuộc thi sáng tạo, tìm kiếm sản phẩm du lịch huyện Trùng Khánh năm 2017
Hình thức văn bản Thể lệ[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm
227_Th? l? cu?c thi sáng t?o, tìm ki?m s?n ph?m du l?ch huy?n Trùng Khánh nam 2017.PDF
Cơ quan ban hành