Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023
Thực hiện chương trình công tác hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh xây dựng kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 07/3/2023 về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023.
anh tin bai

Tiếp  tục  triển  khai thực hiện có  hiệu  quả Chương trình Mỗi  xã  một  sản  phẩm (OCOP) một cách đồng bộ theo Kế hoạch đúng chu trình hàng năm; đẩy mạnh công tác truyền thông; hỗ trợ các tổ chức kinh tế và người dân tích cực tham gia góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh của địa phương trong sản xuất hàng hóa lĩnh vực Nông-Lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn; Xây dựng, củng cố, nâng cấp các  sản phẩm tham gia OCOP. Trong đó chú  ý  hoàn  thiện  các  sản  phẩm theo hướng  nâng  cao  chất lượng  và  hoàn  thiện bao bì mẫu mã sản phẩm; công tác xúc tiến thương mại của các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình; Nâng cao năng lực bộ máy quản lý thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ huyện đến xã. Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong huyện, tỉnh và mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại ra ngoài tỉnh.

Với chỉ tiêu cụ thể:

- Về phát triển sản phẩm: Phấn đấu phát triển ít nhất 06 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023, trong đó phấn đấu 03 sản phẩm đạt 03 sao cấp huyện; Phấn đấu có 01 sản phẩm OCOP của các tổ chức kinh tế để tham gia các chuỗi giá trị tại các địa phương từ nguồn vốn các Chương trình MTQG để phát triển và thương mại hóa các sản phẩm truyền thống.

- Về phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP: Tư vấn, hỗ trợ tái cơ cấu bộ máy các tổ chức kinh tế và cá nhân tham gia Chương trình; Có  01  tổ chức  kinh  tế tham gia Chương trình OCOP năm 2023 dưới dạng Hợp tác xã, Tổ Hợp tác, doanh nghiệp, ....

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây: Tải về

 

Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 856
  • Trong tuần: 10 192
  • Tổng lượt truy cập: 916755
Đăng nhập