Trùng Khánh: Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.
Ngày 10/4, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Trùng Khánh  và Phòng giao dịch Ngân hành chính sách xã hội huyện tổ chức ký kết chương trình phối hợp.
anh tin bai

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện  với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện  với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện  Trùng Khánh nhằm Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác; Tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong huyện, ngoài huyện, ngoài tỉnh tăng cường nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; Tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của NHCSXH và Quỹ “Vì người nghèo” để tạo sự lan tỏa; Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai hỗ trợ người nghèo và hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

Bế Gia

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 527
  • Trong tuần: 8 661
  • Tổng lượt truy cập: 920540
Đăng nhập