Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trùng Khánh tổ chức giao ban cấp hội
Ngày 04/04 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Trùng Khánh tổ chức giao ban cấp hội, nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội Quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.
anh tin bai

Giao ban cấp hội công tác quý I năm 2023

Trong quý I, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức CT-XH nhận ủy thác, công tác uỷ thác cho vay qua các tổ chức CT-XH và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tổng nguồn vốn đến nay đạt 479.696 triệu đồng, tăng 37.952 triệu đồng so với năm 2022. Trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 431.364 triệu đồng, nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân: 36.001 triệu đồng, Tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV 8.203 triệu đồng;  Nguồn vốn ngân sách địa phương 4.128 triệu đồng, hoàn thành 103% kế hoạch tăng trưởng được giao.

Về doanh số cho vay trong quý I/2023 đạt 57.130 triệu đồng, với 836 lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo 349 hộ, chiếm 41,75%; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 287 hộ, chiếm 34,33%.

Đến ngày 31/3/2023, các tổ chức CT-XH đang thực hiện dịch vụ ủy thác 476.113 triệu đồng, chiếm 99,89%/tổng dư nợ của NHCSXH, tăng 36.351 triệu đồng so với năm 2022,  dư nợ tăng so chủ yếu ở một số chương trình như: Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bế Gia

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 564
  • Trong tuần: 9 249
  • Tổng lượt truy cập: 1024023
Đăng nhập